ݿ3淨
<object id="k60gw"></object>
<input id="k60gw"><samp id="k60gw"></samp></input>
<code id="k60gw"><samp id="k60gw"></samp></code>
  • <object id="k60gw"></object>
    <input id="k60gw"><samp id="k60gw"></samp></input>
    <code id="k60gw"><samp id="k60gw"></samp></code>
  • 排列三 2019073

    2019-03-21

    • 7
    • 0
    • 9
    (组六) 详情
    展开近10期开奖 走势图表
    排列三 近10期开奖
    期号 号码 形态 开奖时间
    2019073 709 组六 03-21(四)
    2019072 921 组六 03-20(三)
    2019071 205 组六 03-19(二)
    2019070 755 组三 03-18(一)
    2019069 793 组六 03-17(日)
    2019068 550 组三 03-16(六)
    2019067 579 组六 03-15(五)
    2019066 257 组六 03-14(四)
    2019065 432 组六 03-13(三)
    2019064 752 组六 03-12(二)
    关闭

    号码提示

    更多>>

    出号统计

    遗漏就是指号码有多少次没有出现

    • 百位
      0
      33
    • 十位
      6
      15
    • 个位
      6
      34

    最近100期内出现次数最少的号码

    • 百位
      9
      6
    • 十位
      1
      7
    • 个位
      6
      3

    最近100期内出现次数最多的号码

    • 百位
      3
      13
    • 十位
      6
      13
    • 个位
      8
      19

    走势图表

    更多>>